LifeMabs er etableret på initiativ af læge Ellen Garde, seniorforsker ved MR-forskningssektion, Hvidovre Hospital og psykolog Erik Lykke Mortensen, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Begge er erfarne forskere på området. Der er yderligere ansat to ph.d.-studerende samt en forskningsbioanalytiker på projektet, som er dem, du vil møde på undersøgelsesdagen.

 

Dinnebeskaaret K    Nayomebeskaaret K     Sussibeskaaret K
 Ph.D. studerende
Dinne Skjærlund Christensen
   Ph.D. studerende 
Nayome Rey Calvo
       Forskningsbioanalytiker
Sussi Larsen

 


LifeMabs er sponsoreret af Nordea Fonden gennem Københavns Universitets Center for Sund Aldring. På følgende hjemmesider kan du læse mere om de involverede parter i projektet:
Københavns Universitet
Enheden for Medicinsk Psykologi
                    Hvidovre Hospital 
MR-forskningssektion
                  Center for Sund Aldring  KUlogo K

           Hvidovrelogo K

            CESAlogo K