LifeMabs – Early Life Determinants of Midlife Development and Brain Structure

MSCactivation white2 axial

Man ved, at det er forskelligt, hvordan vi udvikler os og ældes, og at dette til dels afhænger af, hvad vi oplever igennem livet. Med denne undersøgelse ønsker vi at få indblik i, hvilke faktorer der er af betydning for udviklingen midt i livet, og hvordan udviklingen afspejles i specifikke dele af hjernen. Vi vil derfor spørge dig om en række forhold vedrørende dit liv, især de seneste år, teste dine kognitive funktioner og foretage en hjerneskanning.

 

Hvem bliver inviteret?

Hvis du er blevet inviteret pr. brev, skyldes det at du tidligere har indgået i to eller tre tidligere undersøgelser:

Da du blev født, deltog du og din mor i en undersøgelse, som blev gennemført på Rigshospitalet i 1959-61. Som ung voksen deltog du i en efterundersøgelse på Institut for Sygdomsforebyggelse, der blev gennemført 1982-94, og senest deltog du muligvis i 2009-11 i endnu en efterundersøgelse på Arbejdsmiljøinstituttet.

Du har dermed allerede bidraget til at opnå viden om, hvilke faktorer der er af betydning for menneskers udvikling gennem barndommen og det tidlige voksenliv. Det er hensigten at kombinere undersøgelsens resultater med resultaterne fra de tidligere undersøgelser og derved bidrage til en bedre forståelse af udvikling og aldringsprocesser over livsforløbet. Ved også at deltage i denne undersøgelse kan du hjælpe os med at opnå dette mål.

I alt inviteres ca. 400 mennesker, der alle har deltaget i en eller flere af de tidligere undersøgelser. Det er helt specielt, at vi for flere hundrede deltagere har detaljerede oplysninger fra fødsel, ung voksenalder og fra omkring 50-års alderen.

Sammenholdes disse data med resultater fra aktuelle undersøgelser, har vi usædvanligt gode muligheder for at beskrive og analysere hvilke faktorer, der har betydning for sundhed og sygdom gennem livsforløbet. Vi håber således at kunne bidrage til effektive tiltag for en sund aldring.
Deltagelse er naturligvis frivillig.

I det brev, du har modtaget, er vedlagt deltagerinformation, dokumentet ”Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt”, MR-kontrolskema og samtykkeerklæring, som vi vil opfordre dig til at læse, før du beslutter dig.

Det er afgørende for undersøgelsens resultater, at flest muligt deltager. Hvis du skulle have mistet nogle af disse dokumenter, er det meste information at finde her på hjemmesiden. Ellers er du meget velkommen til at kontakte os på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., så sender vi dig det, du måtte mangle.

Er du efter gennemlæsning af disse dokumenter fortsat interesseret i deltagelse, kan du under menuen ” Tilmelding” se, hvordan du tilmelder dig.