Hvor og hvornår finder undersøgelsen sted?

Da det er vigtigt for projektet, at så mange som muligt deltager, kan undersøgelsen foregå, når det passer dig. Hvis du ønsker at deltage, finder du og en projektmedarbejder sammen et passende tidspunkt. På selve undersøgelsesdagen vil vi bede dig medbringe:

MR-kontrolskemaet (udfyldt)

Samtykkeerklæringen (ikke underskrevet)

Begge dele vil blive gennemgået med dig af en projektmedarbejder. 

Vi vil bede dig udfylde det elektroniske spørgeskema, inden du kommer ind til undersøgelsen. Du finder spørgeskemaet på www.datafabrikken.dk.
Her bedes du indtaste din 12-cifrede respondentnøgle, som står på side 2 i invitationsbrevet. Har du mistet denne side, bedes du skrive til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og oplyse dit navn, så sender vi den til dig.

Samtidig kan du finde dine rettigheder via dette link: Forsøgspersoners rettigheder.

Undersøgelsen foregår på MR-forskningssektion på Hvidovre Hospital. Adressen er:

 

MR-Forskningssektionen  714

Funktions- og billeddiagnostisk enhed

Hvidovre Hospital

Kettegård Alle 30

2650 Hvidovre.

 

Vi vil opfordre dig om at komme i god tid. Nedenfor ses forskellige forslag til, hvordan du kommer til adressen.

Bil: Parker i p-kælderen (ofte fyldt) eller én af de andre parkeringsområder (se Kort over parkeringsmuligheder).

Cykel: Parker cyklen i p-kælderen nær opgang 3 (gul farve).

Tag trappe/elevator til ambulatorieetagen. Gå skråt til højre over aulaen og tag døren længst til venstre (se Find vej til MR-forskningsenheden).

Offentlig transport: Bus 1A, 22 og 200S standser ved Hvidovre Hospitals hovedindgang. Du kan finde køreplanerne ved at søge på www.moviatrafik.dk.

 

Du kan også komme til Hvidovre Hospital ved først at tage et S-tog og derefter en bus fra disse stationer:

• Vigerslev Alle St. - linje 1A mod Avedøre St. (el. Hvidovre Hospital)

• Friheden St. - Linje 200S mod Lyngby St.

• Hvidovre St. - Linje 22 mod Hvidovre Hospital

• Rødovre St. - Linje 200S mod Friheden St.

Det er også muligt at planlægge rejsen på www.rejseplanen.dk.

 

Dækning af transportudgifter

Da du ikke skal have udgifter i forbindelse med deltagelse i LifeMabs, tilbyder vi at dække dokumenterede transportudgifter. Dækningen sker svarende til billigste offentlige transport eller ved kørsel i egen bil i overensstemmelse med Københavns Universitets regler for transportgodtgørelse.

Ved at trykke på nedenstående links kan du få vejledning til, hvordan du dokumenterer dine transportudgifter:

Ved kørsel i egen bil

Ved brug af rejsekort

Ved køb af billet til metro, tog eller bus

Ved køb af billet via mobiltelefon

NB! Refundering af transportudgifterne kan tage op til 4 uger.