Undersøgelsen består af en række psykologiske tests, måling af blodtryk, højde og vægt, samt en MR-skanning af din hjerne. Der er ingen fare eller risiko forbundet med undersøgelsen.

 

Psykologisk undersøgelse

Den psykologiske undersøgelse består af et antal spørgeskemaer samt en test af dine kognitive funktioner. Testen administreres af en erfaren testkyndig og foregår i et uforstyrret rum og tager ca. 90 minutter. 


Inden du kommer ind til undersøgelsen, beder vi dig udfylde et elektronisk spørgeskema hjemmefra. Du finder spørgeskemaet på www.datafabrikken.dk, hvor du skal logge på med din 12-cifrede respondentnøgle. Respondentnøglen finder du øverst på side 2 i det brev, vi har tilsendt dig. Har du mistet denne side, bedes du skrive til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og oplyse dit navn, og så sender vi den til dig.
 

 

MR-skanning

MR-skanning foregår i en stor cylinderformet magnet, der i princippet er et langt rør omgivet af en spole, som danner et kraftigt magnetfelt. Skanneren udsender særlige radiobølger, og afhængig af hvorledes radiobølgerne tilbagesendes fra kroppen, kan man ved hjælp af en computer fremstille billeder af kroppens forskellige dele.

Mens skanneren optager billeder, laver den nogle høje lyde (bankeagtige lyde), hvorfor ørepropper stilles til rådighed. Bevægelse under skanningen ødelægger billederne, så det er vigtigt du ligger bekvemt inden du køres ind i røret og ligger stille når der optages billeder, dvs. når der er bankelyde. Vi bruger derfor en speciel støttepude og vil være omhyggeli-ge med at du ligger godt, så du ikke føler trang til at bevæge dig under forsøget.

Du vil under hele skanningen være i kontakt med personalet og få information om forløbet. Skanningen foretages af en forskningsbioanalytiker med mere end 20 års erfaring. Selve hjerneskanningen tager ca. en time og kan afbrydes når som helst, hvis du skulle ønske det.

I forbindelse med scanningen vil vi desuden indsamle nogle fysiologiske mål: En måling af blodtryk, højde, vægt, talje/hoftemål, samt en måling af din håndmuskelstyrke ved en enkel test. Disse foretages af en erfaren forskningsbioanalytiker og tager ca. 10 minutter.

 

Hvor lang tid tager undersøgelsen?

Vi regner med, at det vil tage ca. 30-45 minutter at udfylde det elektroniske spørgeskema, som du skal udfylde hjemme. På Hvidovre Hospital tager den psykologiske test ca. 90 minutter, og skanningen samt de resterende målinger ligeledes ca. 90 minutter. Samlet set forventes undersøgelsen i sin helhed således at vare ca. 4 timer. Det vil være muligt at få lidt at drikke undervejs.

 

Er der nogle risici forbundet med at deltage?

En MR-skanning involverer ikke udsættelse for stråler eller anvendelse af kontraststof eller anden form for indgreb (non-invasiv) og der er ingen varige bivirkninger. Skanningen vil derfor ikke udgøre nogen sundhedsrisiko for dig.

Der er nogle sikkerhedsforhold omkring skanningen, det er nødvendigt at tage hensyn til:

a) Da du vil befinde dig i et kraftig magnetfelt, er det vigtigt, at du ikke har smykker eller andre former for metal med ind i skanneren. Det er derfor meget vigtigt at fortælle, om du har metalgenstande indopereret i kroppen f.eks. pacemaker, insulinpumpe osv. eller metalsplinter i øjnene. Inden skanningen sikrer vi os ved hjælp af et kontrolskema, at disse forhold ikke udgør nogen risiko ved skanningen. 

b) Da du under skanningen har hovedet placeret i et langt rør, kan der være et vist ubehag i form af en klaustrofobisk fornemmelse (pladsmangelsfornemmelse). Man må derfor heller ikke lide af svær klaustrofobi, være gravid eller ammende, selvom der heller ikke i disse tilfælde kendes til skadelige effekter.

Da vi ser et billede af din hjernes anatomiske opbygning, kan vi i sjældne tilfælde finde nogle unormale forandringer, som ikke var kendt i forvejen. Kun yderst sjældent vil disse kunne tænkes at have helbredsmæssig betydning. Det er på MR-Forskningssektionen praksis at orientere om sådanne fund.

Du skal derfor være opmærksom på at samtykke til at deltage i forsøget også indebærer samtykke til at vi informerer dig om sådanne fund og at informationen herefter sendes til din egen læge og/eller relevant sygehusafdeling, hvilket potentielt kan påvirke dine fremtidige muligheder for at tegne en privat helbreds- eller livsforsikring. Det understreges dog, at MR-skanningen i forbindelse med forsøget ikke udføres som en egentlig diagnostisk skanning og ikke kan opfattes som et helbredscheck.

MR-teknikken betragtes som meget sikker og tilbydes dagligt patienter i diagnostisk øjemed, men man kan aldrig udelukke uventede risici. Såfremt der under forsøget eller som resultat af dette skulle opstå skader eller komplikationer, er du omfattet af Patienterstatningen.

 

Hvordan bruges mine oplysninger?

Alle oplysninger bruges kun til forskning og behandles fortroligt. Dine resultater vil få en kode, så ingen andre end projektgruppen kan identificere dig. Oplysninger om dine helbredsforhold, øvrige private forhold og andre fortrolige oplysninger, som fremkommer i forbindelse med forsøget, er omfattet af tavshedspligt.

Resultaterne kan blive brugt til publikationer, men vil naturligvis være anonymiserede og beskrevet på en sådan måde, at ingen deltagere vil kunne genkendes. Du kan på denne hjemmeside følge med i undersøgelsens resultater efterhånden som de publiceres. Projektet udgår fra Københavns Universitet og er godkendt af Videnskabsetisk Komité med protokolnummer: H-15012317.